kwaliteitscertificaten

HKZ

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Zorgburo De Driehoek is HKZ-gecertificeerd.

Babyfriendly

UNICEF en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hebben de 10 vuistregels vastgesteld die het succesvol slagen van borstvoeding bevorderen. Deze 10 vuistregels zijn samen met de naamsverandering van Zorg voor Borstvoeding certificering omgezet naar de 5 standaarden, deze organisatie heet vanaf november 2016 Baby Friendly Nederland. Al onze kraamverzorgenden werken volgens deze standaarden en worden jaarlijks bijgeschoold door een lactatiekundige.

Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)

Al onze kraamverzorgenden zijn geregistreerd bij Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) en in het bezit van een landelijk erkend diploma kraamverzorgenden of vergelijkbaar diploma. Daarnaast bezitten zij ook diverse andere diploma’s en/of certificaten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de kraamverzorgenden, denk hierbij aan: Eerste hulp bij (kinder) ongelukken, EHB(K)O, Vroegtijdige inzet partusassistentie, (V.I.P.), Acute verloskunde en Vroegsignalering.

BO Geboortezorg

Daarnaast is Zorgburo De Driehoek aangesloten bij de brancheorganisatie BO Geboortezorg. Kerntaak van Bo is de landelijke belangenbehartiging en ondersteuning van zorgorganisaties die actief zijn in geboortezorg

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Zorgburo De Driehoek is een erkend leerbedrijf via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Kraamverzorgenden in opleiding kunnen bij ons praktijkervaring opdoen.