Kraamzorg algemeen

Zwanger? Hartelijk gefeliciteerd!
Zorgburo De Driehoek wenst u een voorspoedige zwangerschap toe. Een unieke tijd is aangebroken. Gezinsuitbreiding is een geweldig vooruitzicht, maar betekent ook veel veranderingen, organisatie en voorbereiding in uw leven. Allereerst zult u een bezoek brengen aan een huisarts/verloskundige of gynaecoloog. Deze zal u vervolgens wijzen op de noodzaak van kraamzorg. Zorgburo De Driehoek levert kraamzorg in Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder en Overijssel.

Kwaliteit
Zorgburo De Driehoek heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten voor het leveren van kraamzorg (dit is niet altijd inzichtelijk op de site van elke zorgverzekeraar). Wij leveren kraamzorg in Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder en Overijssel. Mocht u buiten dit gebied vallen dan is er in overleg veel mogelijk. Zorgburo De Driehoek is in het bezit van diverse  kwaliteitscertificaten op het gebied van kraamzorg (zie bij Over Ons).

Uren kraamzorg
In Nederland werken sinds 2006 alle kraamcentra met het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit protocol voorziet in zorg op maat.
Volgens het LIP duurt een kraamweek 8 aaneengesloten dagen, waarin totaal 49 uur zorg wordt geleverd. Dat is exclusief  bevallingsassistentie. Voor elke ziekenhuisdag gaat er 6 uur af, waarbij de ontslagdag uit het ziekenhuis niet als ziekenhuisdag meetelt.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor meer, maar ook minder uren zorg wordt geïndiceerd. Dat wordt uitgelegd tijdens het intakegesprek aan de hand van het LIP. Dan volgt ook de eerste indicatie.
Bij start van het kraambed zal er mogelijk een herindicatie volgen.
Ook  tijdens het kraambed kan er nogmaals herindicatie plaatsvinden. De verloskundige is verantwoordelijk voor de herindicatiestelling en de daaraan gekoppelde zorguren. Zo krijg je kraamzorg  op maat.

Minimum zorg dat is het pakket dat in ieder geval en in iedere situatie geleverd wordt. Dit pakket is niet samengesteld op basis van wat nodig is om goede en passende kraamzorg te verlenen. Wanneer u hiervoor kiest wordt hiervan een aantekening in de zorgovereenkomst gemaakt. Het minimumpakket geeft aan waaraan de kraamverzorgende in elk geval aandacht zal besteden om de zorg voor moeder en kind zoveel mogelijk te waarborgen.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de kraamverzorgende bestaat uit het geven van voorlichting en instructie over de verzorging van uw baby en van uzelf als kraamvrouw. Het doel is dat u als de kraamverzorgende weg gaat, plusminus de achtste dag, met zelfvertrouwen al de zorg voor de kleine kan doen. Verder bestaan de werkzaamheden van de kraamverzorgende uit het dagelijks controleren van de baby en kraamvrouw en het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, waaronder wordt verstaan de dagelijkse was, stofzuigen/strijken, douche/toilet en de verzorging van de maaltijden. Tenslotte is zij gastvrouw voor de kraamvisite.

Assistentie bij de bevalling
Wanneer u thuis gaat bevallen, is het van belang dat u op tijd een “voormelding” aan Zorgburo De Driehoek doorgeeft. Graag bellen op (06)12338419. Dan heeft uw kraamverzorgende de tijd om te zorgen dat zij ook daadwerkelijk bij u kan zijn zodra het nodig is. Dan kan zij de arts of verloskundige assisteren bij de bevalling en voorbereidingen treffen zoals kruikje klaarmaken en dergelijke.

Ook wanneer u naar het ziekenhuis gaat voor de bevalling, poliklinische ofwel medisch: graag even een voormelding naar Zorgburo De Driehoek (s’ nachts hoeft dit niet). Als u bent bevallen hebben we graag wel even een telefoontje, ook al weet u nog niet zeker dat u naar huis toe mag.

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (V.I.P.)
Het is mogelijk om al eerder tijdens je bevalling extra ondersteuning van een kraamverzorgende te krijgen.
De kraamverzorgende zorgt voor een prettige omgeving zodat jij je goed kunt ontspannen en zal jou en je partner ondersteunen en begeleiden tijdens de weeën.
Deze uren worden vergoed door je verzekering en staan los van je kraamzorguren.
Heb je interesse in V.I.P., overleg dit dan met je verloskundige en ons.

Verlengde of Uitgestelde kraamzorg
Wanneer jij en je baby langer dan 10 dagen in het ziekenhuis moeten verblijven, heb je vanuit de basisverzekering geen recht meer op kraamzorg. Toch is het erg prettig als er bij thuiskomst een kraamverzorgende is, die jullie kan helpen en begeleiden gedurende de eerste dagen dat de baby thuis is. Veel verzekeringen kennen in hun aanvullende pakketten een vergoeding voor uitgestelde kraamzorg of nazorg pasgeborene. Informeer hiernaar bij je verzekering of neem contact op met ons.

Stagiaires
Zorgburo De Driehoek is een erkend leerbedrijf voor het opleiden van kraamverzorgenden.  Daarom werken we mee aan het opleiden van deskundige mensen. Wij willen u en uw baby de beste kraamzorg bieden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We geven toekomstige kraamverzorgenden de mogelijkheid stage bij ons te lopen. Stagiaires werken bij ons altijd onder begeleiding van een gediplomeerde en ervaren kraamverzorgende. Ook zij moeten zich houden aan het beroepsgeheim. Tijdens het intakegesprek dat we met u voeren, kunt u aangeven of u wel of geen prijs stelt op de aanwezigheid van een stagiaire tijdens de bevalling en/of kraamtijd.

Kosten
Wij adviseren u om uw verzekeringspolis te raadplegen voor de kosten die verbonden zijn aan het leveren van kraamzorg, zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage. Afhankelijk van de afspraken die wij met de verschillende zorgverzekeraars hebben gemaakt, brengt Zorgburo De Driehoek deze kosten bij u in rekening of direct bij de zorgverzekeraar. Voor het jaar 2017 is de eigen bijdrage 4,30 per uur kraamzorg over de uren partusassistentie wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.
Het annuleren van kraamzorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij er wordt geannuleerd op medische gronden.
Voor het annuleren van de inschrijving voor kraamzorg worden altijd administratiekosten in rekening gebracht. Uitsluitend indien een overeenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
De cliënt zal de facturen ontvangen van Zorgburo De Driehoek en binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
Indien niet binnen deze termijn aan de betalingsverplichting is voldaan, kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. In dat geval worden de extra kosten voor deze procedure doorberekend aan de cliënt.

Klachten
De kraamverzorgende levert kwalitatief verantwoorde zorg. Mocht u ergens niet tevreden over zijn, dan vragen wij u dit eerst te bespreken met de betreffende kraamverzorgende. Komt u er samen niet uit dan kunt u ons altijd bellen 24/7.
Mochten we er dan nog niet uit kunnen komen dan kunt u te allen tijde een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wij hebben klachtenfunctionaris geregeld via BO geboortezorg. Het geldende klachtenreglement is bij ons opvraagbaar. Tenslotte zijn we aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie, ook dit reglement is bij ons opvraagbaar.

Natuurlijke kraamzorg
Natuurlijke kraamzorg is een aanvulling op de reguliere kraamzorg en legt het accent op warmte, rust, omhulling en tastzin. Zorgburo De Driehoek staat open voor het leveren van natuurlijke kraamzorg.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.natuurlijkekraamzorg.eu.

Warme overdracht kraamzorg
Bij de warme overdracht komt de kraamverzorgster naar de Tjongerschans. Hier wordt, samen met de kraamvrouw, haar partner en de verpleegkundige van Tjongerschans, aan bed een overdracht gegeven van de eerstelijn naar de tweedelijn. Na de overdracht neemt de kraamverzorgende de zorg over en gaan de kraamvrouw, partner en de baby naar huis, samen met de kraamverzorgende die door de warme overdracht de juiste zorg thuis kan geven. Dankzij de warme overdracht zijn de ouders actief betrokken bij de overdracht en kunnen indien nodig aanvullingen geven. Ook eventuele onduidelijkheden of vragen worden op deze manier ondervangen. De warme overdracht zorgt tevens voor een intensievere samenwerking in de geboortezorgketen, waarbij de klant centraal staat.  De overdracht van zorg is een belangrijk en tevens kwetsbaar moment binnen de geboortezorg. Een juiste en complete overdracht is noodzakelijk om de eerstelijnszorg ook weer goed te kunnen geven aan het kraamgezin. Momenteel werken ze in Friesland alleen in de Tjongerschans met warme overdracht, mochten er in de toekomst meerdere ziekenhuizen volgen dan zal Zorgburo De Driehoek daar aan meewerken.