Kraamverzorgenden

Zorgburo De Driehoek werkt uitsluitend met gediplomeerde kraamverzorgenden. De kraamverzorgenden volgen regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Alle kraamverzorgenden staan ingeschreven in het kwaliteitsregister kraamzorg (KCKZ). Tot 1 april 2017 werkte Zorgburo De Driehoek uitsluitend met zelfstandige kraamverzorgenden, door veranderingen in de wet en regelgeving is Zorgburo De Driehoek nu een loondienstorganisatie. Onze kraamverzorgenden hebben een achtergrond als zelfstandige kraamverzorgenden met het voordeel grote flexibiliteit, waarbij ruimte is voor overleg over werktijden en overige taken. U kunt extra uren bijkopen en toch van dezelfde kraamverzorgende gebruik blijven maken.

Naast het verlenen van de zorg is de belangrijkste taak van de kraamverzorgenden het geven van voorlichting, instructie en advies. Er wordt samengewerkt met verloskundigen en andere specialisten op het gebied van zwangerschap en geboorte. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige/huisarts bij de thuisbevalling. Tevens verzorgt zij u en de baby en geeft ze u veel tips en praktische informatie.

Indien gewenst kan de kraamverzorgende, in overleg met de verloskundige, ook al in een heel vroeg stadium bij de beginnende thuisbevalling aanwezig zijn om u bij te staan. Ze is er helemaal voor u alleen en ondersteunt naar behoefte. Als u haar nodig heeft is ze al in huis en dat geeft een veilig gevoel. Ook bij de ziekenhuisbevalling is assistentie mogelijk, maar altijd in overleg met de verloskundige.

Verder zorgt de kraamverzorgende voor het welzijn van de overige gezinsleden, verzorgt zij de was en de maaltijden en neemt zij de rol van gastvrouw op zich. Wanneer de (gemiddeld) acht dagen kraamzorg ten einde zijn hopen wij dat u weer in staat bent om de gehele zorg zelfstandig op u te nemen.

Zorgburo De Driehoek voelt zich verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van alle kraamverzorgsters. Dit betekent dat Zorgburo De Driehoek eisen stelt aan de werkomstandigheden. Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, lichamelijke, psychische belasting. Er moeten soms voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld  het plaatsen van een bed op bedklossen, die noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de kraamverzorgsters niet in gevaar te brengen. De Arbowet schrijft voor dat bedden een werkhoogte van minimaal 75 centimeter tot maximaal 80 cm moeten hebben, gemeten tussen de vloer en de bovenkant van de matras. Een doorsnee bed is meestal te laag. U bent medeverantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden. Er wordt gewerkt volgens vastgestelde werkwijzen en hygiënische richtlijnen.  Dat betekent dat de kraamverzorgsters in sommige situaties beschermende materialen dragen. Dit komt verder aan de orde tijdens het intakegesprek.